Spar tid og minimér risici for manglende data i dine afleveringer 

RIB Digital Aflevering

RIB Digital Aflevering strømliner afleveringsprocessen af D&V-data og bygger bro mellem bygge- og driftsorganisationen. Minimér risikoen for forsinkelser i afleveringsprocessen med løbende dataindsamling undervejs i projektet og få en D&V-plan, der er klar til brug fra dag ét.

Hvorfor vælge RIB Digital Aflevering? 

Få en enkel og systematisk proces til indsamling af drifts- og vedligeholdelsesdata under opførelsen, så bygningen er klar til drift ved afleveringen.

Specificér og prioritér de data, der skal anvendes til D&V og få standardiserede, søgbare og præcise D&V-data med fuld dokumentation.

Eliminér risikoen for manglende eller ufuldstændige data ved at samle alle D&V-data ét sted, hvor det er nemt at finde alle korrekte garantier, datablade og vedligeholdelsesplaner.

Alt afleveret driftsmateriale bliver kvalitetssikret og valideret af flere granskere, så du er sikret de rigtige data i høj kvalitet.

Når der tages stilling til D&V-data og den fremtidige drift tidligt i processen kan alle relevante aktører og kompetencer inkluderes, så der dannes et stærkere grundlag for en vellykket og omkostningseffektiv drift.

Features og funktionalitet

Importér bygningsdele eller opret manuelt

Data fra projektets BIM-model kan bruges til at danne grundlag for afleveringen, og bygningsdele kan importeres til RIB Digital Aflevering med IFC eller de kan oprettes manuelt.

DOWNLOAD BROCHURE
Importér bygningsdele eller opret manuelt

Specificér datakrav til D&V

Specificering og prioritering af datakrav for alle bygningsdele sikrer, at driftsorganisationen har alle de rigtige data til rådighed til drift og vedligeholdelse af bygningen. Ingen manuel eller tidskrævende sortering af data efter aflevering sikrer en effektiv drift.

DOWNLOAD BROCHURE
Specificér datakrav til D&V

Indsaml data om bygningsdele

Entreprenører og leverandører indtaster de nødvendige data, dokumentation og anbefalinger til D&V. Alle data er struktureret på samme måde, og er digitale, søgbare og nemme at gennemgå.

DOWNLOAD BROCHURE
Indsaml data om bygningsdele

Kvalitetssikring af data

Alt afleveret driftsmateriale kvalitetssikres og valideres af flere granskere. Ufuldstændige eller manglende data kan hurtigt identificeres og omkostninger og tid brugt på ekstraarbejde reduceres. Godkendelses- og valideringsprocesser kan opsættes til teamets behov og sikrer data af høj kvalitet.

DOWNLOAD BROCHURE
Kvalitetssikring af data

Statistik og rapportering

Dashboards giver overblik i realtid over status og fremskridt undervejs i afleveringsprocessen. Du kan nemt generere rapporter og følge op med de aktører, der er bagud med at aflevere data, så der undgås forsinkelser ved afleveringen.

DOWNLOAD BROCHURE
Statistik og rapportering

Fyldestgørende D&V-data

Driftsorganisationen kan nemt finde alle korrekte garantier, datablade og vedligeholdelsesplaner efter aflevering. Der er ingen vigtige D&V-data, der mangler eller ligger i et forkert format, hvilket reducerer risikoen for fejl og ekstra omkostninger til drift på grund af manglende vedligeholdelse.

DOWNLOAD BROCHURE
Fyldestgørende D&V-data

Klar til drift fra dag ét

Få en D&V-plan, der er klar til brug fra første dag. Alle data fra RIB Digital Aflevering kan også eksporteres til ethvert Facility Management-system, så der kan opnås en omkostningseffektiv drift og langsigtet værdi i bygningens livscyklus.

DOWNLOAD BROCHURE
Klar til drift fra dag ét

Skaber værdi for

Byg- og driftsherre

Byg- og driftsherrer har mulighed for at indsamle data fra projektets første dag og mindske risikoen for forsinkelser, så bygningen er klar til brug ved afleveringen. Processen sparer tid, fordi der ikke er nogen manuel sortering af data efter aflevering. Alle vigtige data er kvalitetssikret, ekstra omkostninger til drift på grund af manglende vedligehold reduceres og der sikres en omkostningseffektiv drift fra dag ét.

Totalentreprenør

Totalentreprenører kan indsamle standardiserede, digitale og præcise D&V-data fra projektets interessenter og aflevere bygningen til tiden med D&V-data i høj kvalitet. Entreprenører og leverandører kan også gemme de indtastede bygningsdelsdata i en afleveringsdatabase, så de kan genbruges i den næste afleveringssag. RIB Digital Aflevering er en fleksibel løsning og kan nemt tilpasses til det enkelte projekts behov.

Facility Manager

Facility managers får fyldestgørende og præcise oplysninger om alle bygningsdele og anlæg under projektoverdragelsen og de indsamlede D&V-data kan hurtigt omdannes fra information til viden. Få hurtig digital adgang til vigtig D&V-data, herunder alle korrekte garantier, anbefalinger, datablade og vedligeholdelsesplaner, så grundlaget for omkostningseffektiv drift og langsigtet værdi i bygningens livscyklus skabes fra start.

Se andre løsninger, som kan skabe værdi i dit byggeprojekt

Samarbejdsorienteret løsning til dokumenthåndtering

RIB Projekt

Enkel, sikker og effektiv håndtering af udbud

RIB Udbud

2D & BIM Field Management

RIB Connex

Hvad siger vores kunder

Se også

Vi er med dig hele vejen

Vores mål er at forbedre din effektivitet og produktivitet gennem en række services, såsom implementering, support og løbende releases af vores produkter. Vi forstår vigtigheden af at møde deadlines og behovet for rettidig assistance. Vores dedikerede medarbejdere, som er erfarene brancheeksperter, sætter en ære i at tilbyde hurtig og effektiv support – spørg bare vores mange tilfredse brugere!