Construction Banner

Mængdeudtræk & kalkulation

Mængdeudtræk involverer opmåling af mængder, mål og specifikationer fra 2D-plantegninger og 3D-modeller. Sammenlignet med 2D/3D-tilgangen giver den modelbaserede BIM-tilgang betydelige fordele – den giver mulighed for hurtig udtrækning af præcise mængder, dimensioner og specifikationer fra CAD-modeller. Under kalkulationsfasen vurderes og kvantificeres alle omkostninger relateret til projektets design, materialer, arbejdskraft, udstyr og driftsomkostninger. RIB Software tilbyder løsninger til hele projektets livscyklus.

Hvad tilbyder RIB?

RIB’s løsninger, som er udviklet specifikt til byggebranchen, kan understøtte alle faser i dit byggeprojekt.

RIB CostX

RIB CostX er designet til at lave priskalkulationer på tværs af alle designfaser, alle projekttyper og lokationer. Løsningen understøtter en lang række BIM- og 2D-filer, som gør det muligt for teams at opmåle mængder og beregne priser hurtigt og præcist. RIB CostX giver tilbudsberegnere, entreprenører og rådgivere et solidt fundament til at udarbejde detaljerede og præcise estimater. Kalkulationerne er live-linket direkte til de opmålte mængder og eventuelle prisbiblioteker, hvilket eliminerer fejl og øger nøjagtigheden.

  1. Omfattende 5D BIM-funktioner gør det muligt at fremtidssikre din virksomhed.
  2. Undgå at opmåle flere gange: Ændringer i tegningsmaterialet bliver automatisk genkendt og bliver aldrig overset.
  3. Det regnearksbaserede kalkulationsområde hjælper med at skabe kundespecifikke løsninger.

FÅ MERE INFO
RIB CostX

Hvad siger vores kunder

Se også