Succeshistorier fra den virkelige verden: bæredygtige løsninger til byggebranchen

Nordbro

2. marts, 2023
4 minutter

På det gamle DSB-areal ved Borgmestervangen på Nørrebro opføres det ambitiøse studieboligbyggeri – Nordbro – der skal være med til at løse byens voksende behov for boliger til byens studerende. Nordbro bliver en ny levende bydel og hjem for ca. 700 studerende og gæsteforskere. Bebyggelsen består af 6 punkthuse og et 30 etagers højt tårn med Københavns højeste offentligt tilgængelige udkigspunkt i byen.

“Vi vil kun have tegningsmaterialet digitalt”

Da projektlederen fra KPC startede Nordbro projektet op, var han ikke i tvivl om, at alt tegningsmateriale skulle styres digitalt: “Administrativ håndtering af trykte tegninger er meget tidskrævende og det er også forbundet med stor risiko for fejl. Jeg kan ikke være sikker på om jeg står med den sidst gældende tegning i hånden, hvilket øger risikoen for fejl. Derfor vil vi kun have tegningsmaterialet digitalt i RIB Projekt. Det er langt nemmere at alt tegningsmateriale håndteres på én platform, og alle parter har adgang til de nyeste tegninger. Vi anvender kun tryk til store oversigtstegninger, som bruges i skurbyen”, fortæller Mickael Gabriel Andersen, projektleder i KPC.

”Det har båret vores udvikling, at vi har haft styr på vores projekter. Kan vi undgå fejl, så får vi fremgang på bundlinjen.”

– Bo Knudsen, adm. direktør, KPC

Bruger 1 time på registreringer, der før tog en hel dag

Der er kommet langt flere krav til KS og tilsyn, men også til sikkerhed og arbejdsmiljø. “Vi har introduceret RIB Capture til vores UE’ere for at skabe et større overblik og dokumentation af deres KS af det udførte arbejde på pladsen. Vi bruger selvfølgelig tid på at sætte listerne op til hver entreprise, men på sigt frigiver det ressourcer og administrativt arbejde for alle parter. Fx bruger vi kun 1 time på registreringer, der før tog en hel dag. Når man er færdig med registreringerne, synkroniserer man på vej tilbage til skurvognen. Al dokumentation er samlet med billeder, registrering og markeret på en plantegning, og man kan hele tiden følge alle kontroller. Dét skaber et ordentligt projekt”, fortæller Mickael Gabriel Andersen.

Digital styring af projektet skaber værdi for alle parter

KPC, som er en af Danmarks førende totalentreprenører og projektudviklere, er i kraftig vækst og skaber flotte resultater, hvilket skyldes, at virksomheden opererer uden større, dyre fejl på projekterne. “Det har båret vores udvikling, at vi har haft styr på vores projekter. Kan vi undgå fejl, så får vi fremgang på bundlinjen”, fortæller Bo Knudsen, adm. direktør i KPC. “Digital styring af større og komplicerede byggeprojekter i et system, der er velkendt af vores samarbejdspartnere, er et af de afgørende parametre for at opnå en smidig byggeproces og dermed værdidannelse til glæde for alle involverede parter.”, slutter Bo Knudsen.

Seneste

NCC
28. december, 2023
4 minutter

Case Study Categories

Ebook

Ebook: Hvorfor er dokumenthåndtering afgørende for at opnå vellykkede byggeprojekter?