Construction Banner

Idé & projektering

Idéfasen – hvor projektet bliver defineret, bygbarhed vurderes, lokation vælges og risiko og budgettering fastlægges – lægger hele fundamentet for at lykkes med et byggeprojekt.

I den efterfølgende projektering bliver kravene til projektet omsat til design og specifikationer, der skal fungere som en plan for byggeriet. Ved at have et tæt samarbejde mellem projektets aktører i de tidligere faser, sikres det, at projektet kommer godt fra start og lever op til forventningerne. RIB Software tilbyder løsninger til hele projektets livscyklus.

Hvad tilbyder RIB?

RIB’s løsninger, som er udviklet specifikt til byggebranchen, kan understøtte alle faser i dit byggeprojekt.

RIB Projekt

RIB Projekt er en cloud-baseret dokumenthåndteringsløsning, der effektiviserer samarbejdet mellem projektdeltagere gennem hele projekts livscyklus. Med RIB Projekt garanteres der ensartede arbejdsgange, problemfri koordinering og strukturerede data fra start. RIB Projekt giver projektdeltagere adgang til filer, modeller og dokumenter på tværs af alle enheder – hvor som helst og når som helst. Projektdeltagere kan kommunikere i realtid, hvilket sikrer, at de efterfølgende opgaver på byggepladsen til enhver tid lever op til projektets standarder.

  1. Godkendelsesprocedurer på filer, modeller og dokumenter hjælper med at reducere dyre fejl, ekstraarbejde og dårlig kommunikation.
  2. Målrettet distribution af filer, modeller og dokumenter garanterer at projektdeltagere modtager de rette data på det rette tidspunkt.
  3. Standardisér alle arbejdsgange med strømlinede processer, og effektivisér dokumenthåndteringen.

FÅ MERE INFO
RIB Projekt

RIB Udbud

Med RIB Udbud kan hele udbuds- og tilbudsprocessen håndteres digitalt via én og samme udbudsplatform. RIB Udbud sikrer fuld kontrol fra start til slut, imødekommer individuelle behov, og understøtter alle typer og former for digitale udbud. Der kan sikres fuld anonymitet blandt tilbudsgiverne og udbudsplatformen overholder naturligvis alle gældende love. Når udbudsmaterialet distribueres direkte til tilbudsgiverne og tilbud afgives digitalt via RIB’s udbudsplatform, sparer det både tid og ressourcer.

  1. Udbudsgiver har altid et fuldt overblik over igangværende udbud og deres afleveringsstatus.
  2. Tilbudsgivere får automatisk besked om ændringer eller opdateringer, så tilbud altid baseres på de seneste dokumenter og nemt kan vurderes ensartet.
  3. Kun relevante parter har adgang til udbudsmaterialet, og tilbudsgivere kan forblive anonyme.

FÅ MERE INFO
RIB Udbud

Hvad siger vores kunder

Se også