Succeshistorier fra den virkelige verden: bæredygtige løsninger til byggebranchen

NCC

28. december, 2023
4 minutter

NCC er én af Danmarks største udviklings- og entreprenørvirksomheder og en del af den nordiske entreprenørkoncern NCC, der er børsnoteret i Sverige. NCC har haft en firmaaftale med RIB siden 2007, hvor RIB’s digitale koncept blev indført i organisationen. NCC bruger RIB Projekt i større og større omfang, både til interne projekter og til udbud. Dette giver tilsammen bedre mulighed for at implementere anvendelsen af RIB’s løsninger på de enkelte projekter. ”Hos NCC bliver RIB’s løsninger brugt, som en samarbejdsplatform, hvor vi kan dele projektinformation med eksterne samarbejdsparter såvel som bygherre, rådgivere og fagentreprenører,” fortæller Ivan Maimann, NCC.

Både kortsigtede og langsigtede gevinster

”Reduktionen i antallet af papirtryk er én af de tydeligste gevinster på kort sigt. Det langsigtede mål er, at generere så meget relevant information for en byggesag på ét sted. RIB’s løsninger giver kunderne en bedre service i forbindelse med fuld dokumentation, såfremt der opstår tvister med fagentreprenører om hvilket projektmateriale, der er eller har været gyldigt på et givet tidspunkt. Det har vi allerede gjort brug af flere gange og systemet har dokumenteret værdien af, at have styr på sit projektmateriale. Det systematiske arbejde, der ligger i at anvende RIB’s løsninger, gør det nemmere for andre at overtage og få adgang til et projekts samlede materiale,” Ivan Maimann, NCC.

Reduktionen i antallet af papirtryk er én af de tydeligste gevinster på kort sigt. Det langsigtede mål er, at generere så meget relevant information for en byggesag på ét sted.

– Ivan Maimann, NCC

RIB’s løsninger skaber værdi i hverdagen

”De daglige fordele ved anvendelsen af RIB’s løsninger er bl.a. sikkerhed for at ændringer og nyheder distribueres direkte til de involverede parter og at alt dokumenteres dagligt. Der er således ikke tvivl om hvilket projektmateriale, der er gældende. Omvendt kræver det også et passende overblik og en systematisk tankegang for at arbejde med RIB’s løsninger, samt flair for at dokumentere sagens forløb. Har man først metoden inde under huden, kan den enkelte bruger i NCC nemt styre flere projekter parallelt.” Ivan Maimann, NCC.

”Mange vil gerne gøre ‘som de plejer’…”

”Ingen nye tilføjelser til procedurer kan implementeres uden en bagside”, siger Ivan Mainmann. ”Det er en udfordring at indføre digitale værktøjer, grundet at mange gerne vil gøre ’som de plejer’, frem for at skulle sætte sig ind i anvendelsen af nye værktøjer. Det er ikke et krav at anvende RIB’s løsninger i NCC, men en anbefaling, da det helt klart er en fordel ved store projekter med mange projektdeltagere. RIB Projekt er sat op og skræddersyet til NCC’s behov – men det betyder ikke, at det ikke kan blive endnu bedre at arbejde med. Min erfaring inden for produktion har vist mig, at RIB Projekt er ideel i designfasen. Det er også en klar fordel, at der er konstant adgang til alle projektdokumenter i produktionsfasen, og at vi styrer printdistributionen via RIB’s løsninger.” slutter Ivan Mainmann.

Seneste

Case Study Categories

Ebook

Ebook: Hvorfor er dokumenthåndtering afgørende for at opnå vellykkede byggeprojekter?