Viden og anbefalinger til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri

Effektiv risikostyring i udfordrende tider

24. oktober, 2022
3 minutter

I en tid med øget risiko på en lang række fronter, kræver det en sikker hånd og en robust IT-platform for at få dit byggeprojekt sikkert i mål.

Én af de primære årsager og risici i byggeprojekter er dårlig kommunikation og manglende dokumentation, som har det til fælles, at det kan have katastrofale konsekvenser. En effektiv styring af kommunikation, dokumentation og samarbejde fra projektejers side, reducerer den samlede risiko.

God kommunikation hjælper ikke bare de involverede i projektet til at arbejde mere effektivt – det minimerer også risikoen for fejl og forsinkelser på byggepladsen. For at sikre en flydende og rettidig kommunikation er det essentielt, at parterne bruger et system, der sikrer et konstant kommunikationsflow i realtid.

En fælles platform med adgang til de rette data er med til at give effektive arbejdsprocesser og det rette grundlag for beslutninger og optimal vidensdeling fra start. Alle projektdeltagere forstår, hvad der forventes af dem, hvilket hjælper med at forbedre ansvarligheden og sikre klare kommunikationslinjer. Dette betyder også, at folk på pladsen altid har direkte adgang til den nyeste information, så de kan bygge korrekt første gang og spare tid, penge og ressourcer.

Tiden er ikke inde til at eksperimentere

RIB Software tilbyder en af de mest velfungerende, sikre og robuste løsninger på markedet, der bidrager til en effektiv gennemførelse af dit byggeprojekt. RIB Projekt skaber overblik og ro i maven hos både bygherre såvel som rådgivere og entreprenører ved at sikre, at eksempelvis IKT-aftalens bestemmelser bliver ført ud i praksis. Og at den enkelte aktør fra projektets start har adgang til den altid seneste version af beslutningsdokumentation, tegningsmateriale, BIM-modeller og bæredygtighedsdokumentation.

Med RIB Projekt får du adgang til markedets mest udbredte projektweb-løsning til udveksling af byggeinformationer, filer, tegninger og øvrig dokumentation igennem alle byggeriets faser.

Med RIB Projekt får du:

  • Integreret viewer inkl. 2D, 3D og BIM, compare-funktion etc.
  • Online granskning med annotationer og markups direkte i filer
  • Nem styring af rettigheder, effektiv søgefunktion og fuld dokumentation
  • Håndtering og deling af byggesagens filer, tegninger & dokumenter
  • Adgang til projektet overalt. Download
  • Byggeweb app’en gratis
  • Versionsstyring og automatisk notificering på e-mail eller SMS
  • Kan tilpasses ethvert byggeprojekt uanset størrelse, faseopdeling og kompleksitet

Er du projektejer og ønsker at minimere risikoen, så tag kontakt til os for en snak omkring dine muligheder uanset om det er et stort eller lille projekt, nybyg, ombygning eller renovering og så bidrager RIB Software til at få dit projekt sikkert i mål.

læs mere om RIB projekt her

Blog Categories

Ebook

Ebook: Hvorfor er dokumenthåndtering afgørende for at opnå vellykkede byggeprojekter?