Viden og anbefalinger til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri

Digital transformation – hvad skal der til for at få succes?

11. oktober, 2019
8 minutter

Digital transformation er en meget vanskelig proces at styre, og selvom virksomheder lover at forpligte sig til en stærk digital dagsorden, lykkes det ikke for særligt mange at skifte til en mere digitalorienteret forretning. Faktisk viser en ny undersøgelse fra McKinsey, at omtrent 70 procent af de digitale transformationer mislykkes. Virker dette overraskende? Måske ikke?

Fejlslagne scenarier er i særdeleshed alt for almindelige inden for byggebranchen, som er en af verdens mindst digitaliserede industrier. Få ingeniørvirksomheder og byggefirmaer har formået at drage den fulde fordel af digital teknologi, hvilket er en skam, da forskning viser, at digital transformation kan resultere i produktivitetsfordele på 14 til 15 procent og omkostningsreduktion på 4 til 6 procent.

Hvorfor er ”fiasko” almindeligt i byggebranchen?

Først og fremmest bunder det i, at et typisk byggeprojekt involverer et væld af uafhængige underleverandører og leverandører, som har et mindre incitament til at omfavne nye metoder og digitale værktøjer i de korte perioder, hvor de er på byggepladsen. Derudover varierer projekter også meget, hvilket betyder, at byggevirksomheder ofte kæmper for at udvikle værktøjer og metoder, de kan anvende gentagne gange på tværs af forskellige byggeprojekter for dermed at  opnå synergi mellem deres aktiviteter. Begrænset budgetter forhindrer ligeledes virksomhederne i at bruge for mange penge på digitalisering sammenlignet med virksomheder i andre sektorer. I og med, at byggearbejdet ofte finder sted i fjerne og muligvis afsidesliggende lokationer, gør dette det mindre velegnet at anvende hardware- og softwareløsninger udviklet til arbejdet på kontoret. Derfor er det ikke mærkværdigt, at mange virksomheder ender med få eller ingen teknologiinvesteringer.

Hvad skal din virksomhed være opmærksom på?

Ifølge McKinsey Senior Partner, Harry Robinson, er hovedårsagerne til de fleste fiaskoer meget klare. Robinson, som har vendt fiaskoer til en strategi for succes, er sikker på, at ”mangel på ledelse”, ”utilstrækkelige færdigheder” og ”ineffektiv forandringsledelse” er skylden til alle mislykkede digitale transformationsprojekter i de fleste organisationer.

Robinson forklarer, at direktøren ofte ikke formår at få gennemslagskraft i forhold til at understrege vigtigheden af en digital transformation eller at sætte de nødvendige høje standarder: “Often the CEO doesn’t set a sufficiently high aspiration. During the early stages of the transformation, he or she doesn’t build conviction within the team about the importance of this change or craft a change narrative that convinces people they need to make the transformation happen”. Desuden mener Robinson ligeledes, at mange virksomheder forsøger at gennemføre processen uden at besidde de reelle kompetencer og færdigheder: “They don’t have the capabilities to drive their transformation, or the key capabilities sit with people who have other day jobs, and they don’t get freed up to be able to work on the transformation”. Dette skyldes, at virksomheder ofte ikke har kendskab til alle de proceduremæssige elementer, der får en transformation til at lykkes. De skaber ikke den nødvendige infrastruktur for forandringsledelse.

Hvordan lykkes du med digital transformation?

Selvom konklusionen fra McKinsey, som tidligere nævnt, er en ”øjenåbner”, bør virksomheder ikke blive afskrækket fra at gennemføre en digital transformation, idet antallet af virksomheder, der har overvundet  ovenstående udfordringer i forhold til at transformere projekter eller endda forretningsmodeller digitalt, er voksende. Det er dog vigtigt at understrege, at virksomheder, for at få succes, skal gøre meget mere end blot at implementere teknologi.

For at hjælpe virksomheder på den ”rigtige vej” har McKinsey Senior Partners fremhævet fem væsentlige betingelser, der skal være opfyldt, før en virksomhed går i gang med den digitale transformationsrejse.

1.  “Dedikeret direktør”
Det første skridt er at have en direktør, der er fuldstændig engageret i transformationen, og har denne som højeste prioritet. Vedkommende skal være villig til at afsætte et højt engagement, opmærksomhed og fokus til projektet. Uden en dedikeret direktør er det næsten umuligt at fortsætte digitaliseringsprocessen.

2.  “Udnyt det fulde potentiale”

Som tidligere nævnt, er det meget vigtigt for en virksomhed at investere fuldt ud i digital transformation, for at det skal lykkes. Især direktøren skal have et højt ambitionsniveau, der overgår alt andet. Rådet fra McKinsey-Partnerne er at skelne mellem ”wanting” og ”working” – at ønske noget er ikke nok. Budskabet er, at hele virksomheden skal være villig til at arbejde for det, og dermed udnytte det fulde potentiale.

3.  Allokering af ressourcer”

Den tredje betingelse er at forpligte organisationen til at gå digitalt ved at allokere de bedst mulige ressourcer, der er tilgængelige, og det skal understøttes af lederteamet. Selvom direktøren spiller en vigtig rolle, betyder det ikke nødvendigvis, at ledere og medarbejdere ikke skal løfte deres del af opgaven, da det i sidste ende er en kollektiv indsats.

4.  “Følg transformationsopskriften”

Den fjerde betingelse er, at hele virksomheden har en vilje til at følge opskriften for transformation, som ligeledes er tæt knyttet til de tre andre nævnte betingelser. McKinsey Partner, Walden forklarer lidt dybere, hvad der menes med at følge opskriften i følgende udsagn: “This process doesn’t just involve setting targets and pursuing a series of initiatives or projects. It’s all about following a recipe to identify a company’s potential and then build bottom-up plans and granular initiatives to deliver that potential”. Det handler derfor om at følge en opskrift for at identificere en virksomheds potentiale, og derefter oprette bottom-up planer og initiativer for at levere dette potentiale, hvilket skal understøttes af hele organisationen: “It also requires that you engage the entire organization to execute and deliver on those plans. In addition, the recipe requires that you think about organizational health, including improving attitudes and capabilities in your organization to sustain the transformation”.

5.  “Lær fra andre”

Den sidste betingelse, som McKinsey-Partnerne retter fokus på, er ”at tage ved lære” af andre virksomheder, som (med succes) har transformeret sig selv. Direktører eller organisationer, der overvejer en digital transformation, er nødt til at finde ekstern hjælp og inspiration. Det er en smart måde, hvorpå virksomheden kan undgå faldgruber, som de muligvis ikke har opdaget eller opnå nye perspektiver på forskellige elementer.

Overordnet, er budskabet klart og tydeligt. Digital transformation skal drives af direktører, som har de rigtige ressourcer, for at det kan blive en succes. Hvis ikke, kan virksomhederne risikere at blive en del af de 70 procent, der mislykkes med transformationer.

Blog Categories

Ebook

Ebook: Kvalitetssikring og Field Management i byggebranchen