Viden og anbefalinger til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri

Fra 3D til 6D: BIM-dimensioner forklaret

2. august, 2022
7 minutter

Selv om bygge- og ingeniørbranchen er gennemsyret af højteknologi, henviser vi, når vi taler om digital transformation, primært til implementeringen af BIM – Building Information Modeling – en af de mest lovende udviklinger inden for AEC-branchen (arkitektur, ingeniørarbejde og byggeri). Med BIM smelter grænserne mellem den fysiske og den virtuelle sfære sammen, og den måde, vi planlægger, designer, konstruerer og driver byggeprojekter på, er ved at ændre sig.

BIM er længe blevet betragtet som en integrerende del af fremtiden for vores industri. Denne transformative teknologi har mange tilhængere verden over, og de, der har taget den til sig, peger på forbedret leveringshastighed, effektivt samarbejde, reducerede omkostninger og spild samt langsigtet indsigt som de vigtigste fordele.

En undersøgelse foretaget af McGraw Hill Construction viste, at 75% af dem, der har indført BIM, rapporterede om et positivt afkast af deres investering. De rapporterede også om kortere projektlivscyklusser og besparelser på papirarbejde og materialeomkostninger.

Hvad er BIM?

Begrebet BIM har eksisteret siden 1970’erne. I slutningen af 1970’erne og 1980’erne blev de første softwareværktøjer udviklet til modellering af bygninger.

I BIM-håndbogen blev BIM defineret som “en modelleringsteknologi og tilhørende proces til at producere, kommunikere og analysere bygningsmodeller”.

BIM er ganske enkelt en teknologi, der muliggør flerdimensionale modeller af bygge- og ingeniørprojekter i en virtuel simulation, før de bygges på pladsen. Den er baseret på en fælles forståelse af dataindhold og -struktur. Fagfolk i AEC-branchen bruger BIM til effektiv forvaltning af byggeprojekter for at opnå højere produktivitet og bedre resultater.

Brugen og udviklingen af BIM har oplevet en hurtig vækst, især i det sidste årti. Statista oplyser, at byggefolk i Storbritannien, der anvender BIM, er steget fra 13% i 2011 til 73% i 2020.

I løbet af årene har BIM udviklet sig fra simple 3D-modeller til 5D BIM, hvor bygningsmodellen er blevet udfyldt med oplysninger fra forskellige dimensioner. Dette hjælper byggeteams med at få adgang til og analysere virkningerne af større eller små ændringer i projektet.

Hvad er 5D BIM?

Når man styrer og håndterer store og komplekse projekter, kan 5D BIM-simulering – virtuel opbygning af projektets livscyklus – være af stor betydning for effektiv kommunikation mellem projektteams.

3D-model: En klassisk geometrisk 3D-model beriget med ekstra data (mængder, indretning, materialer, udstyr, udstyr, personaleindsats).

4D – tidsfaktoren: 4D-modellen integrerer arbejdsfaser og deres varighed, så der kan udarbejdes en modelbaseret tids- og procesplan.

5D – integration af omkostninger: Omkostningstildelingen i 5D-modellen muliggør en integreret, modelbaseret omkostningsplanlægning, udbud og udførelse.

5D BIM = 3D-model + 4D-tid + 5D-omkostninger

Når 3D-designet af et byggeprojekt integreres med “tidsfaktoren” (4D) og “omkostningsfaktoren” (5D), er det meget nemmere for projektets interessenter at forstå, hvad der bygges, hvordan, hvornår, af hvem, med hvad, med hvilke omkostninger, og give hurtig feedback.

Hvordan understøtter 5D BIM projektleveranceprocessen?

Som et vigtigt skridt i planlægningsfasen skaber 5D-simulering en realistisk byggeproces for alle interessenter, der er involveret i planlægnings-, udførelses- og driftsfasen, så de kan udforske flere alternativer og foretage sammenligninger, teste komplekse scenarier og forudsige konsekvenserne for omkostninger og tidsplaner. Dette hjælper bygherrerne med at træffe de mest velinformerede beslutninger.

Før det egentlige byggeri starter, simuleres rækkefølgen af byggeaktiviteterne for at allokere ressourcerne optimalt og undgå tids- og rumkonflikter. Flere modelbaserede omkostningsscenarier undersøges for at sikre, at det design, der overvejes, holder sig inden for budgettet. Med et holistisk overblik over projektet er det meget lettere at optimere projektdesignet og maksimere dets værdi.

5D BIM gør det muligt for byggefirmaer at frigøre den sande værdi af deres data, og efterfølgende giver det mening at implementere 5D BIM, når de begiver sig ud på deres næste projektleveringsrejse.

Hvad er 6D BIM?

I 2019 steg CO2 udledningerne fra bygge- og anlægsbranchen til det højeste niveau til dato og tegner sig for 38% af de globale energirelaterede CO2 udledning. Som en branche, der beskæftiger 7% af verdens befolkning i den arbejdsdygtige alder, og hvor 68% af verdens befolkning vil bo i byområder i 2050, skal interessenterne tage ansvar for at reducere udledningen og skabe en bæredygtig og netto-nul fremtid for alle.

I lyset af et sådant ansvar og med BIM, der spiller en stadig mere afgørende rolle for at muliggøre datadrevne beslutninger og større gennemsigtighed i hele livscyklussen, blev konceptet 6D BIM født. Mens nogle virksomheder forestiller sig 7 eller endog 8 dimensioner i BIM, har RIB Software i øjeblikket udviklet konceptet “6. dimension = bæredygtighed”.

Selv om nogle betragter 6D som facility management, er der ingen tvivl om, at i denne tid, hvor bæredygtighed er ved at blive et globalt anliggende, er manifestationen af den 6. dimension som ‘bæredygtighed’ kommet for at blive.

Med 6D-simuleringer integreres 3D-designmodellen med tidsplanen (4D), omkostningerne (5D) og kulstoffaktoren (6D), så interessenterne kan sammenligne forskellige designmuligheder side om side, optimere projektet fra alle vinkler, afbalancere omkostninger, tidsplan og nu også virkningen af det indbyggede kulstof.

At kunne måle mængden af indbygget kulstof i produktionsmaterialer hjælper f.eks. byggeprojektteams med at evaluere et projekts samlede kulstofemissioner og derefter bruge disse oplysninger til at indkøbe alternative materialer med lavt kulstofindhold eller, i tilfælde af lovgivere, til at fastsætte grænser for indbygget kulstof.

Hvorfor har du brug for 6D BIM?

(1) Få højere effektivitet ved at:

  • at arbejde på en modelbaseret måde med dine teams og partnere.
  • skabe merværdi i forhold til overholdelse af omkostninger og kvalitet for din kunde.
  • optimere konventionel planlægning til videre udførelse.
  • integrering af datakilder.

(2) Bliv mere bæredygtighedsvenlig, fordi:

  • du kan reducere spild og ressourcer ved at optimere planlægningen med 6D.
  • du kan vælge grønne materialer med intelligent Business Partner Management og forbedrede indkøbsprocesser.
  • ved at optimere din forsyningskæde kan du reducere kulstofemissionerne fra transport af materialer og udstyr.
  • du er udstyret med end-to-end beregning og kvalificering af produkters miljømæssige fodaftryk.
  • du åbner døren til andre fremtidige bygninger.

Læs mere om BIM her

Blog Categories

Ebook

Ebook: Kvalitetssikring og Field Management i byggebranchen