Viden og anbefalinger til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri

Effektiv projektoptimering – og de rette værktøjer sikrer en god byggeproces

27. oktober, 2021
3 minutter

Effektiv projektoptimering er nøglen til den gode byggeproces. Men hvordan skaber man gennemsigtige byggeprocesser, hvor hele værdikæden fra kontoret til byggepladsen kan samarbejde og kommunikere direkte?

Entreprenører, arkitekter, ingeniører, rådgivere, bygherrer og håndværkere. Få projekter indebærer deltagelse fra så mange forskellige parter, som et byggeprojekt gør.

Det betyder også, at der er stor risiko for, at der i løbet af et byggeprojekt arbejdes i siloer, hvor de enkelte faggrupper ikke lykkes med at koordinere, samarbejde og kommunikere tilstrækkeligt effektivt.

Resultatet? Lavere produktivitet, manglende overblik og i sidste ende langsommere og dyrere byggeprocesser.

Digital platform optimerer byggeprocessen

RIB Connex gør det muligt at samle alle teams, data og workflows i en og samme platform til styring af byggeprojekter.

Dermed giver RIB Connex dig mulighed for at nedbryde siloer mellem de deltagende parter og forbinde kontoret med byggepladsen – og således sikre tæt koordinering, kommunikation og samarbejde fra projektoprettelse til projektafslutning.

Det giver byggeprocesser og -projekter med mindre risiko og større fortjeneste til glæde for alle involverede.

Styrket samarbejde er guld værd

Med RIB Connex er det muligt for alle projektdeltagere at kommunikere ét og samme sted i realtid, uanset hvor man befinder sig i værdikæden.

Det sikrer samtidig, at al relevant data – tegninger, budgetter, tekniske forespørgsler, modeller og lignende – er samlet og tilgængeligt lige ved hånden undervejs i hele forløbet.

RIB Connex giver også mulighed for at dele modeller, filer, dokumenter – og ansvar og deadlines i konkrete workflows – på tværs af faggrupper, der traditionelt set arbejder i siloer og inden for egne fagområder.

Og det er guld værd. Flere analyser har vist, at produktiviteten i byggeriet kan øges markant – og omkostningerne på den anden side sænkes markant – blot ved at optimere byggeprojektet gennem stærkere og tættere samarbejde.

Farvel til konflikter og applikationer der ikke snakker sammen

De fleste professionelle i byggebranchen ved udmærket, at byggeprojekter kan byde på tvister og konflikter – også dem der indebærer store omkostninger – samt digitale systemer, der ikke kan integreres med hinanden og dermed skaber mere forvirring end gavn.

Disse problemer og potentielle omkostningsrisici kan man vinke farvel til med RIB Connex, der samler BIM, workflows, kommunikation, data og meget mere i én og samme platform.

RIB Connex giver desuden entreprenører og bygherrer, der har mere end et – og måske endda en lang række – byggeprojekter i gang et overblik over samtlige aktive projekter. Dermed sikres det fulde overblik over den samlede projektportefølje på samme platform.

Læs mere om RIB Connex her

Blog Categories

Ebook

Ebook: Kvalitetssikring og Field Management i byggebranchen