Viden og anbefalinger til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri

Digital transformation i byggebranchen – buzz eller konkurrenceparameter?

19. februar, 2019
9 minutter

Regeringen har netop løftet sløret for en ny strategi, der sætter fokus på byggeriets digitale udvikling og som skal øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i byggebranchen.

Samtidig taler branchen om digital transformation og disruptive teknologier, og på tværs af byggeriet udarbejdes der nye standarder, aftalegrundlag og ydelsesbeskrivelser, som afspejler at branchen er i bevægelse og undergår en forandring.

Byggebranchen kæmper med lav produktivitet, og branchen har haft svært ved at følge med andre brancher, når det kommer til digitalisering, effektivisering og højere produktivitet. McKinsey Global Institute anslår, at byggeriet generelt kan øge produktiviteten med 14-15% og samtidig reducere omkostningerne med 6-7% ved blot at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden. I de senere år er digital transformation blevet ’svaret’ på hvordan vi kommer den lave produktivitet til livs. Nogle mener, at branchen snart er forandret for evigt – men hvad betyder det egentlig? Og hvordan kommer man i gang? Få vores bud her!

5 gode råd til hvordan du kommer i gang

1. Hvilke teknologier skal du vælge?

Byggebranchen har længe brugt digitale værktøjer, men omfanget af nye teknologier er nok kommet bag på mange. Digitaliseringen inden for byggeriet går stærkt og nye teknologier skyder frem overalt. BIM, 3D-modeller, 3D-scanninger, droner, automatiseret design, censorer, AR, VR og visualiseringer, kollisionskontroller, lokationsbaseret planlægning og 4D, osv. Disse teknologier bidrager alle til, at man kan bygge mere effektivt med lavere omkostninger og tidsforbrug – samtidig med at processerne optimeres og bliver gennemsigtige.

Der er ikke mangel på teknologier og de teknologiske muligheder bliver kun større. Så hvad skal du vælge? Det er afgørende, at du ser på værdiskabelsen. Lad os tage et eksempel. 3D scanninger er et eksempel på en teknologi, som er meget moden og som kan bruges af mange forskellige faggrupper. En syns- og skønsmand kan fx bruge 3D-scanninger til sin gennemgang, hvor alt optages i 4k. Man har jo altid taget billeder af dér hvor det er gået galt – men når diskussionerne opstår senere hen, havde man i nogle tilfælde brug for at billede var taget en anelse til venstre. Den udfordring har man ikke her. Hvis du derimod er entreprenør, så kan du bruge det i en tilbudssituation fx på et renoveringsprojekt. Når du har lavet 3D-scanningen, kan du bruge det som en del af udbudsmaterialet, for at sænke usikkerhedspuljerne hos de bydende.

Det er samme teknologi og samme brug – men værdiskabelsen er meget forskellig. Man er nødt til at gøre sig klar over værdiskabelse og ikke investere i teknologi, der ikke giver mening for forretningen.

2. Hvad skal du overveje inden du investerer?

Investeringen i byggeteknologi stiger – men generelt investerer byggebranchen mindre i teknologi end gennemsnittet. Dansk Byggeri’s årlige analyse fremgår det, at bygge- og anlægsvirksomhederne investerer 12.000 kr. i IT pr. fuldtidsansat, mens det i erhvervslivet i gennemsnit er 60.000 kr. og dermed fem gange så meget. ”Det er meget alvorligt, fordi virksomheder, der ikke investerer i IT og ny teknologi risikerer at miste indtjening og blive overhalet af konkurrenterne. Hele branchen kan blive langt mere effektiv og løfte produktiviteten, hvis den tager mere teknologi og IT til sig”, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Det giver sig selv, at du naturligvis kun skal investere i værdiskabende teknologi. Men det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke tager overvejelserne op på rette strategiske niveau. En projektleder vælger måske én teknologi til kollisionskontroller, mens hans kollega i en anden afdeling vælger en anden. Det er ofte en dyrere løsning, men vigtigst af alt, udebliver overvejelserne om det passer til forretningen og strategien. Er det en god investering på tværs af virksomheden og på tværs af projekterne? Og til sidst skal man også huske, at alle teknologier ikke giver mening på alle projekter.

3. Har du de rette kompetencer?

Vi ser allerede nu at nye teknologier rykker ved arbejdsgange og arbejdsprocesser. Vi oplever, at mange er usikre på, hvordan de skal forholde sig til den digitale transformation i netop deres hverdag, og mange virksomheder mangler i virkeligheden kendskab, kompetencer og kapacitet til at komme i gang. Egentlig er digital transformation ikke noget ”man skal i gang med” – for det sker allerede. Mange af dine konkurrenter er i fuld gang – og det er nu, du skal hoppe på toget. For det venter ikke. Så hvad skal du gøre?

A) Du kan opkvalificere dine egne kompetencer på kurser / uddannelser.

B) Du kan ansætte nogle med de rette digitale kompetencer.

Ofte vil man gøre begge dele. Samtidig er der opstået en ny tendens, hvor virksomheder bytter rundt på rollerne i den traditionelle mentor ordning, hvor det nu er den mindre erfarne kollega, der er mentor for den erfarne – også kaldet Reverse mentoring. Man parrer simpelthen den erfarne projektleder, som har meget byggeteknisk erfaring, med en (ofte yngre) kollega, der har digital erfaring, mod på at prøve kræfter med de nye teknologier, og som endnu ikke er ”låst fast” i faste processer og ”sådan plejer vi at gøre”-kulturen.  

4. Mist ikke overblikket!

Man kan nemt miste overblikket over alle de teknologiske muligheder. Virkeligheden er, at der sjældent er mere en 4-5 teknologier, som er relevante for den enkelte virksomhed – lige meget om du er arkitekt, ingeniør, entreprenør eller bygherre. Dit ønskede resultat og udbytte opnås først og fremmest gennem et godt forarbejde, hvor du finder ud af hvilke 4-5 teknologier, der passer til din virksomhed, jeres strategi, jeres kompetencer og jeres projekter – og som kan skabe højere effektivitet, produktivitet og dermed bedre indtjening.

5. Stil krav til dine samarbejdspartnere

Når du og din virksomhed er fortrolig med hvordan I vil gribe digital transformation an i jeres virksomhed og på jeres projekter, og når man har styr på værdien, der kan skabes, er det absolut nødvendigt at kunne stille de rigtige krav til ens samarbejdspartnere for at sikre forudsætningerne for, at de nye teknologier rent faktisk også bliver værdiskabende.  

Det er nemlig ikke nok, at hver part udelukkende fokuserer på at effektivisere og digitalisere deres eget forretningsområde og egne indsatser – det stiller krav til at alle parter tænker effektivisering og digitalisering på tværs af fag og roller. Samarbejdet er nøglen til at binde enderne sammen, og når man bringer alle kompetencer i spil tidligt i processen, skaber man et bedre projekt fra start. Uanset om man er bygherre, rådgiver eller entreprenør, er der stor værdi i at integrere samarbejdet med fælles processer og værktøjer. Dermed undgås ikke bare designfejl, misforståelser og forsinkelser, men det åbner også mulighederne for, at parterne sammen skaber et endnu bedre byggeri end man havde troet det muligt.

Hype eller konkurrencefordel?

Der har været meget hype om digital transformation og nye teknologier – og tvivl om det nu bare er smarte gadgets eller om værdien er reel.

Vi er ikke i tvivl: Hvis du vil forandre din byggeforretning og højne produktiviteten, vil det største bidrag ske igennem den rette teknologi i samspil med de rette kompetencer.

De virksomheder, der sætter digital transformation øverst på dagsordenen, går en lys fremtid i møde. De har taget stilling og valgt de rigtige teknologier, der matcher deres forretning og de har investeret i de rigtige kompetencer. Og dem der ikke hopper med på toget nu, risikerer at blive overhalet af andre byggevirksomheder, der kan løse kundernes opgaver både hurtigere og bedre. Det er sket i andre brancher – og det vil også ske i byggebranchen.

Blog Categories

Ebook

Ebook: Kvalitetssikring og Field Management i byggebranchen