Viden og anbefalinger til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri

Aflevér D&V-materiale digitalt og høst udbyttet

28. april, 2021
8 minutter

Selvom digital aflevering af D&V-materiale har vundet indpas i den danske byggebranche de senere år – og også er et krav for offentlige eller statsligt støttede byggerier – så er mange digitale afleveringer ofte ikke i overensstemmelse med det specificerede eller det forventede.

Som den fremtidsorienterede bygherre vil vide det, er gode og brugbare driftsdata yderst værdifulde for driften af det færdige byggeri, for det er i driftsfasen at langt den største investering ligger.

Faktisk viser erfaringerne, at omkring 90% af bygherrens samlede investering ligger efter byggeriets færdiggørelse. Vi lader lige den stå et øjeblik!

Styr på data = spar penge!

Det er absolut vigtigt, at bygherre fra starten stiller krav til kvaliteten af de informationer, der modtages fra entreprenører ved aflevering. Gode driftsdata er forudsætningen for, at byggeriet vedligeholdes korrekt, så garantibetingelserne overholdes, og bygningen bevarer sin værdi i mange år fremover.

Især manglende information om netop garantibetingelser har vist sig at være et område, hvor bygherre har en del unødvendige omkostninger. Der er efterhånden en del ærgerlige eksempler på byggeprojekter, hvor bygherre står overfor uforudsete udgifter ift. udskiftning af ødelagte bygningsdele uden først at forsikre sig om, hvorvidt garantibetingelserne kunne have dækket omkostningerne. Og det er der en særlig grund til, mener Klaus Hansen, som er en af RIB’s erfarne konsulenter.

”Der er rigtig mange IKT-værktøjer på markedet, som bruges til at rationalisere projektering og udførelse, men knap så mange, der har fokus på, hvordan det bedste udgangspunkt for den efterfølgende drift skabes”, fortæller Klaus Hansen. Selvom overdragelsen fra byggeri til drift er vigtig i forhold til kroner og øre, er det ofte ganske overset.

Kender du fordelingen af hver 100 Kr. der bliver brugt i din bygningsmasses levetid?

”For hver krone du, som bygherre bruger på at projektere, bruger du 20 kr. på at opføre, og langt størstedelen af din totaløkonomi på bygningen bruges på den efterfølgende drift og vedligehold – nemlig mellem 60 til 100 kr.”, udtaler Klaus Hansen.

Ovenstående eksempel understreger således ikke kun, hvorfor et værktøj som RIB Digital Aflevering er helt afgørende for at sikre en effektiv og systematiseret indsamling af driftsdata, men ligeledes vigtigheden af at bringe fokus på drifts- og vedligeholdelsesprocessen i byggeriet.

En af de få virksomheder, som netop har valgt at sætte fokus på digital aflevering er KPC.

“Vi har gode erfaringer med at starte tidligt i byggeprocessen med dialogen med bygherre/driftsherre om det endelige afleveringsmateriale. Dette gør vi fordi at der fra start kan opnås enighed, hvilket gør det lettere for alle parter at producere og levere det ønskede materiale. Ved brug af RIB Digital Aflevering, opnår vi at alt materiale ligger klar til tiden, og vi undgår forsinkelser. Bygherre/driftsherre bliver således klar til at anvende og drifte bygningen med det samme efter afleveringen. Fordelen ved brugen af den digitale aflevering er et veldokumenteret materiale ved 1 og 5 års eftersyn.”

— ANNE-MARIE GILFELT, BYGGELEDER I KPC

Når en aflevering bliver en omkostning

Den traditionelle aflevering af driftsmateriale i ringbind eller som “døde” pdf-filer kan være en tung administrativ proces med mange gentagelser fra sag til sag. Samtidig kan der være store forskelle på, hvordan de enkelte projektledere håndterer afleveringen, hvilket øger kompleksiteten og dermed tidsforbruget.

Typisk kommer man for sent i gang med digital aflevering, og det betyder, at den nødvendige kvalitetssikring over for underentreprenørerne ikke foretages eller er mangelfuld. Og endelig afleveres byggeriets data i formater, der ikke kan implementeres direkte i driften, og det afleverede materiale risikerer dermed aldrig at blive brugt.

Lyder det bekendt? Synes I også, at aflevering af driftsdata udelukkende er forbundet med omkostninger for jer?

Brug afleveringen som konkurrenceparameter

På en enkel og overskuelig måde, hjælper RIB Digital Aflevering alle parter med at sikre gode og brugbare driftsdata af det færdige byggeri.

  • Importer din IFC-model, og opsæt hele din digitale aflevering ud fra modelfilen på dit byggeprojekt. Tids- og ressourceforbruget minimeres markant på opsætning, undersøgelse og indtastning, da alle bygningsdele og deres placering allerede ligger i modellen. Hele opsætningen ligger derfor klar til (under)entreprenørerne, som hurtigt kan påbegynde afleveringen af informationer på de forskellige bygningsdele.

  • Bygherre kan specificere sine konkrete ønsker til data ved enten at definere sin egen skabelon baseret på virksomhedens standarder og arbejdsmetoder, eller vælge mellem RIB’s forskellige skabeloner.
  • Data bliver struktureret og nemme at søge i, og vigtig information kan derfor nemt og effektivt (gen)findes, og hurtigt tages i brug af andre. Når den digitale aflevering opsættes ud fra en IFC-model skaber det samtidig helt nye muligheder for effektiv granskning, da f.eks. målere, ventiler og andre skjulte driftsobjekter ikke overses. Dette er med til at sikre, at garantibetingelser på selv de mindste dele bliver afleveret.
  • RIB Digital Aflevering er et åbent system. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om, hvorvidt dine data er fastlåst. Du kan altid nemt og hurtigt overføre data til alle typer af FM-systemer.
  • Du får en foreløbig FM-plan stillet til rådighed. Hvis du ikke allerede har besluttet dig for et FM-system. FM-planen kan tages direkte i brug og giver et samlet overblik over, hvornår de forskellige bygningsdele skal vedligeholdes første gang.

Med RIB Digital Aflevering får du ikke blot adgang til et værktøj, der indsamler data og dokumentation for D&V materiale, men mulighed for at optimere og understøtte hele processen frem mod drift og vedligehold, så du høster alle gevinster.

En af de mange kunder, som igennem tiden har oplevet fordelene ved RIB Digital Aflevering er Lourdes Valeska Borjas Lainez, Electrical Engineer hos NNE:

“Jeg har arbejdet med RIB Digital Aflevering i mere end 3 år, og jeg synes generelt, at det er nemt at bruge og forstå. Løsningen er meget fleksibel og let at tilpasse til hvert projekt. RIBs rådgivere er meget effektive og hurtige til at besvare mine spørgsmål, og ikke mindst venlige med masser af god humor. Alt i alt super god oplevelse. Kan klart anbefales til andre bygherrer, driftsorganisationer og entreprenører.”

— LOURDES VALESKA BORJAS LAINEZ, ELECTRICAL ENGINEER I NNE

Læs mere om RIB Digital Aflevering her

Blog Categories

Ebook

Ebook: Sådan gennemfører du en aflevering af D&V-data til tiden, inden for budgettet og på gode vilkår