De seneste nyheder om bæredygtighed og effektivitet inden for byggebranchen

Få styr på din granskningsproces med RIB Projekt

14. januar, 2022
5 minutter

Oplever du også, at granskningsprocessen ikke altid rammer det tilsigtede formål? Og leder du efter en mere effektiv måde at gennemføre din digitale granskning på? Så har vi løsningen til dig.

Udbedring af svigt, fejl og mangler koster bygherrer og byggeriets øvrige aktører et årligt beløb i milliardklassen. I mange tilfælde kan disse udgifter reduceres, hvis projekterne granskes mere effektivt. Med RIB Projekt har vi gjort den ”besværlige” og ”administrativ tunge” arbejdsgang langt hurtigere og mere præcis at udføre.

Bliv klogere på, hvordan RIB Projekt kan skabe værdi i granskningsprocessen:

Indsæt annotationer og lav markups direkte i filer

Granskningsværktøjet i RIB Projekt gør det muligt for alle brugere at registrere, kommentere og anmærke direkte i de samme dokumenter og 2D tegninger – uden behov for ekstra værktøjer. Undgå lange udvekslinger af e-mails med opfølgende spørgsmål. Med RIB Projekt får du nemlig altid besked, når en person kommenterer en af dine filer – også selvom personen ikke specifikt har tagget dig – så du kan springe direkte ind i samtalen.

Komplet overblik uden tidskrævende granskningsmøder

Det opleves ofte, at granskning bliver en meget omstændig og bureaukratisk øvelse, hvor dokumentation produceres i stakkevis. Med RIB Projekt bliver input samlet ét sted, hvilket gør det nemt for dig og andre granskere at bevare overblikket og holde styr på alle ændringer. Enhver gransker kan hurtigt tilgå projektet uden først at skulle indsamle og kontrollere store mængder data fra de forskellige granskeres egne filsæt. Det sparer betydelig tid på projektet – og kostbare ressourcer på granskningsmøder.

Lav ”åben” eller ”privat” granskning

Vælg, hvorvidt din granskning skal være åben eller privat. Med RIB Projekt får du mulighed for selv at bestemme, hvilken type granskning, der passer til dit projekt, hvilket gør det nemt at samarbejde optimalt med andre granskere. Ved “privat” granskning kan man fx starte en beskedtråd mellem udvalgte brugere, og holde granskningen privat i modsætning til “åben”, hvor granskningen foregår åbent for alle deltagere i versionssættet.

Sæt rammerne for en god og effektiv granskningsproces

Eftersom granskning sker på tværs af fag og faser, er det helt centralt at kunne sikre koordinering og samspil. Med RIB Projekt, som dit granskningsværktøj, kan den ansvarlige for granskningen tilføje relevante brugere til at deltage i granskningsprocessen, hvor kommentarer til ændringer tydeligt kan udveksles og logges, og spørgsmål kan afklares og præciseres. Viden er derfor ikke længere personafhængig, men derimod forankret og frit tilgængeligt i RIB Projekt.

Giv kommentarer en status og skab struktur i dit projekt

Du har også mulighed for at give annoteringer (kommentarer) en status; accepteret, annulleret, afsluttet, oprettet, ændret eller afvist. Hele idéen med dette er, at gøre det mere overskueligt for dig og andre granskere at skabe sporbarhed, identificere relevante og irrelevante kommentarer samt følge hvordan projektet skrider frem.

Det er let at registrere, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver, og om der bliver fulgt op. Det skaber mere tryghed og frigør samtidig tid til mere produktivt arbejde, da en masse manuelt arbejde fjernes fra den ansvarliges skuldre.

Eksportér og del annotationsudtræk i excel med relevante parter

Med granskningsværktøjet kan du nemt og hurtigt generere og udtrække alle annotationer med informationer; hvem der har lavet en ændring, hvornår ændringen er lavet, hvad ændringen indeholder, hvilken status der er givet osv. Funktionen hjælper dig med at sammenfatte resultatet af granskningen i en granskningsrapport til bygherre eller andre relevante parter.  

Online granskningsværktøj

Fordelen ved at flytte granskningsarbejdet online er, at der altid er mulighed for at genskabe historikken over granskningsprocessen, da data synkroniseres på tværs af granskere. På den måde er alle altid i stand til at tilgå og fremlægge det ønskede datagrundlag til fremtidig brug.

Læs mere her

Nye kategorier

Ebook

Ebook: Hvorfor er dokumenthåndtering afgørende for at opnå vellykkede byggeprojekter?